1. Odporność psychiczna

Zacznę od końca, po to by zachęcić Cię czytelniku do pracy nad sobą i poczucia, że masz kontrolę.

Odporność psychiczną można ćwiczyć, można z nią i nad nią pracować. Jak? Odpowiem Tobie w kolejnych odsłonach. Przedstawię Tobie kilka ćwiczeń, które możesz wykonywać samodzielnie lub we współpracy z ludźmi, którym ufasz lub też będziesz mógł je poprowadzić z osobami, które przyjdą do Ciebie po wsparcie.

Odporność psychiczna w medycynie jest traktowana, jako taki stan psychiczny człowieka, który określa jego możliwość do reagowania na czynniki zewnętrzne środowiska. Znaczy to, że jeśli odporność psychiczna ma się dobrze, to nasza odporność fizyczna często idzie z tym w parze. Wszelkiego rodzaju informacje, które daje nam ciało są skorelowane z tym, jak reagujemy na stres, relacje, zmiany, czyli z tematem tego wywodu – odpornością psychiczną.

Odporność psychiczna, jak podaje Terelak może mieć charakter naturalny (swoisty), jak i nabyty (nieswoisty) co dowodzi faktu, że jest możliwe jej rozwój i wzmacnianie.

Odporność psychiczna budowana jest od momentu narodzin i kluczowe znaczenie mają tutaj pierwsze lata życia człowieka. Niemniej wyróżnia się dwa typy reagowania na bodźce stresujące, które wpływają na budowanie odporności psychicznej. Resilience – rezylencja (pl) i resiliency.*

Koncepcja resilience łączy czynniki ryzyka z zasobami w procesie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także w procesie rozwijania i ochrony zdrowia. Pojęcie resilience oznacza nie tylko proces, ale także właściwości jednostki, dzięki którym radzi sobie ona z wszelkimi przeciwnościami w elastyczny i twórczy sposób. (…)**

Natomiast resiliency oznacza właściwość, cechę osobowości,względnie trwały zasób jednostki. ***

Piękną koncepcję możliwości kontrolowania i budowania odporności psychicznej przedstawia Edith Grotberg , która jako 3 filary do tego zadania przedstawia motto: „Ja mam, ja jestem, ja mogę”, gdzie:

Ja mam – w okół ludzi, którzy mnie kochają i wspierają.

Ja jestem – samoświadomy i biorę odpowiedzialność za siebie, swoje decyzje , optymistą którego można lubić i kochać.

Ja mogę – działać, zrobić to czego chcę, rozwiązać problem, udzielić pomocy komuś innemu.

cdn.

opracowała mgr Nina Kaczmarek

Żródła:

* (Heszen, Sęk, 2007; por. także: Turkiewicz-Maligranda, 2014, s. 173)

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2018-09Rys.pdf

***(Ogińska-Bulik,2012,s.196)