Motywacja

Na motywację składa się wiele czynników i można ją podzielić na dwa rodzaje. Motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Oczywiście wewnętrzna jest tą, która stanowi podwaliny naszego sukcesu i skrupulatności w dążeniu do niego.

Pięknym jest, że pracując nad sobą i stosując się do elementów Treningu mentalnego możliwe jest rozwijanie motywacji wewnętrznej i pielęgnowanie jej, a tym samym w naszym życiu może dziać się lepiej, o ile tego chcemy i jesteśmy gotowi podjąć wysiłek o to dobro.

Jako Coach i Trener bazujący na podstawach psychologii pozytywnej przygotowałam swój plan działania do prowadzenia Treningu Mentalnego, który spotyka się z dużą aprobatą wśród moich słuchaczy. Osobiście dotychczas nie znalazłam gotowego materiału zawierającego wszystkie jego elementy i traktujące o praktyce z nimi związanej. Tym samym mam nadzieję uprościć pracę wszystkim tym, którzy postanowią odnaleźć motywację wewnętrzną.

Korzystajcie! Budujcie siebie! Powodzenia!